Kyrön Sähkö Ab

Kyrön Sähkö är ett mångsidigt, betjänande företag inom elbranschen som fungerar i sydvästra Finland. Våra rötter går så långt tillbaka som till 1930-talet. Idag har företaget 30 anställda och 5 miljoner euro.
Under de senaste 20 åren har vi huvudsakligen gått över till och koncentrerat oss på mekanisk träförädling. Den täcker redan ung. 80 % av vår omsättning. Vi är den största inom elinstallationer för sågars olika processer i Finland. Till vår kundkrets hör nästan alla märkbara apparatleverantörer som levererar till sågverk i Finland, inklusive finska såväl som skandinaviska aktörer.
I Europa har vi varit underleverantörer vid sågverk i över tio länder. Vårt kunnande inom mekanisk träförädling sträcker sig till sågens alla delområden från stocksortering till
mätramar och gradering, samt till annan förädling så som hyvlerier. Torkanläggningars elinstallationer gör vi också åt många olika apparatleverantörer.

Elinstallationer i värmeanläggningar har vi nästan 20 års erfarenhet av. Den första biovärmeanläggningen skötte vi elarbetet för år 1995.
Vi har skött elinstallationer till biovärmeanläggningar från privata 500 kilowatts till stora över 12 megawatts anläggningar. Vår kapacitet är tillräckligt stor även för elarbeten gällande större anläggningar. Vi gör elinstallationer för värmeanläggningar i takten flera per år så att anläggningarna fysiskt finns både i Finland och utomlands.

Företagets ledning och delägarna tar också del av praktiska installeringsarbeten med full insats. Detta innebär att det alltid finns en person på installeringsplatsen som är berättigad att fatta beslut. På det sättet hålls kommunikationen mellan oss och kunden snabb och problemfri. En fördel till är att den person som tagit hand om affärsverksamheten själv finns på ort och ställe och inte endast förblir en röst i telefonen. Så här garanteras även att de som gör upp offerter alltid får förstahands information då kundens förfaringssätt och system ändras. Snabbheten och kvaliteten av vårt arbete, den flexibla verksamheten och framför allt det att vi kan hålla oss till tidtabellen också då tidtabellen ibland är sträng, har gett oss långa kundförhållanden som baserar sig på ömsesidigt förtroende. Våra längsta kundförhållanden är t.o.m. rejält över 20 år gamla.

Fråga närmare om industrins elinstallationer:

Aleksi Siikarla
+ 358 50 400 0588

Klicka våra elobjekt ute på världen

 

Referenser